ADRESSENBUREAU.NL

ADRESSENBUREAU

Adres (woonplaats)

Een adres is de aanduiding van de plaats waar een persoon officieel woont (het woonadres, of domicilie) of waar een persoon of organisatie zijn post ontvangt (het postadres), of waar de persoon verblijft (verblijfadres).

Veel organisaties en een klein aantal particulieren hebben als postadres een postbus, met het adres van een nabijgelegen postkantoor. Nederland heeft in 2003 7,4 miljoen postadressen.

Een adres bestaat in het algemeen uit:
straatnaam en huisnummer (met eventueel een toevoegsel aan het huisnummer, zoals een busnummer als er meerder personen wonen)
postcode, woonplaats, land

Unieke combinatie
De combinatie van postcode en huisnummer is in Nederland uniek. Dit zou men een verkort adres kunnen noemen. Dit betekent dat een poststuk enkel gericht aan (bijvoorbeeld) '2689 XT 23' op het juiste adres zal aankomen (al dan niet met vertraging). Nadeel is dat een enkele schrijffout of onduidelijkheid het poststuk verkeerd zal doen aankomen.

Straatnamen
Voorzover straten in Nederland geen naam hebben, wat hier en daar bij plattelandsnederzettingen voorkomt, wordt de naam van de betrokken plaats als straatnaam beschouwd. Bij postbussen fungeert het woord "postbus" als straatnaam.


Het meest complete overzicht van zakelijke adresbestanden

Overzicht van de meeste te leveren adresbestanden

Hieronder treft u een overzicht aan van de meeste bestanden waarover wij kunnen beschikken en het vinden van adressen van uw doelgroep.


Branche adressen

Functionarissen in het bedrijfsleven

Zakelijke postorderbestanden

Vakbladen

Overige bestanden

Deze domeinnaam kopen of huren? geef hier uw bod